Socialstyrelsen
Sjældne Handicap

- find mere viden om sjældne handicap på socialstyrelsen.dk/handicap/sjaeldnehandicap

PDF-udskrift

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ø 0-9

Morning glory syndrom
Beskrivelse 

Morning Glory syndrom er en sjælden medfødt forandring i synsnervepapillen, også kaldet den blinde plet, som er det sted på nethinden, hvor synsnerven afgår. Det er fortrinsvis piger, som får syndromet, og det er næsten altid kun det ene øje, som påvirkes. Synet i det berørte øje kan blive alvorligt forringet, og der er en øget risiko for nethindeløsning. Forandringen betyder, at synsnervepapillen bliver formet som en tragt, og refleksioner i øjet kan give indtryk af, at man har en hvid pupil. Ofte ses nærsynethed, bygningsfejl og langsynethed. Morning Glory-syndrom er ofte forbundet med problemer i det centrale nervesystem, og kan være et symptom ved bl.a. CHARGE syndrom.

Mutationer i PAX6 genet er blevet identificeret i familier med genetiske syndromer, hvor Morning Glory syndrom indgår.

På et senere tidspunkt er det hensigten, at CSH får udarbejdet en længere beskrivelse af diagnosen. Men da sjældneområdet rummer så mange forskellige diagnoser, og områdets ressourcer er knappe, er vi nødt til at prioritere, og kan ikke komme med en tidsramme.

Anslået antal i Danmark: Ukendt
Kilde: 

Orphanet - europæisk database over sjældne diagnoser

Forfatter Teksten er udarbejdet af medarbejdere på CSH på grundlag af de angivne kilder
Udarbejdet: Januar 2011
Andre med samme diagnose? 

Sjældne-netværket er et tilbud til mennesker med sjældne sygdomme og handicap samt til deres pårørende, der ikke har en forening i Danmark at henvende sig til og måske melde sig ind i. Sjældne-netværket administreres af Sjældne Diagnoser, der er paraplyorganisation for hovedparten af foreningerne på sjældneområdet. Sjældne-netværkets formål er at skabe kontakt mellem personer og familier, der lever med den samme sjældne sygdom

Der findes netværksmedlemmer (kontaktpersoner) for denne diagnose. Hvis du ønsker kontakt, kan du via dette link henvende dig til Sjældne-netværket eller ringe til dem på tlf. 3314 0010.

Betydningen af en god udredning 

Det er meget vigtigt, at der foretages en grundig udredning, som tydeliggør de forskellige symptomer, den sjældne diagnose indebærer for den enkelte. Der kan være tale om såvel lægefaglige, motoriske som psykosociale udredninger.

Syndromer kan ofte have sammensatte symptombilleder, der nødvendiggør en udredning af flere problemstillinger så forskelligartede som indlæringsvanskeligheder, smerter og organfejl. Det kan være naturligt at fokusere på det mest udtalte symptom, men manglende opmærksomhed på andre symptomer skaber risiko for fejludvikling. En række sjældne diagnoser kompliceres yderligere af, at handicappet er usynligt. Fx træthed, dårligt immunforsvar og kognitive problemer.

For at kunne yde mennesker med en sjælden diagnose den nødvendige medicinske behandling og sociale støtte er det derfor vigtigt at være opmærksom på både de enkelte symptomer og det samlede billede for den enkelte.

Mere faglig viden: 


Danske og nordiske links: 
Internationale links: 

Orphanet
En database med information om sjældne sygdomme. Databasen indeholder en encyklopædi med beskrivelser, hvorfra der linkes videre til forskellige services, blandt andet foreninger og netværk. Artiklerne kan læses på både engelsk og fransk.

MedicineNet.com
Et online forlag med speciale i sundhedsrelaterede emner.

PubMed
En service fra U.S. National Library of Medicine som giver adgang til den bibliografiske database Medline samt anden biomedicinsk information. Informationen er på engelsk og målrettet læger og andre med medicinsk indsigt.

British Journal of Ophthalmology har en artikel om Morning glory syndrome

The Vision Center på Childrens Hospital Los Angeles har en lille beskrivelse.

Erfaringer fra andre med samme diagnose: 

American Foundation for the Blind har på deres Message Board et opslag om MGS.