Socialstyrelsen
Sjældne Handicap

- find mere viden om sjældne handicap på socialstyrelsen.dk/handicap/sjaeldnehandicap

PDF-udskrift

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ø 0-9

Prune Belly syndrom
Andre betegnelser: Eagle-Barretts syndrom
Beskrivelse 
Introduktion

Prune Belly syndrom er kendetegnet af 1) forandringer af bugmuskulaturen, 2) misdannelser af urinvejene og 3) hos drenge manglende nedstigning af testiklerne til rette plads i pungen ved fødslen (kryptorkisme). Der er stor variation i symptomernes omfang og alvor. Syndromet kan ikke helbredes og behandlingen går ud på at mildne symptomerne.

Symptomer

Bugmuskulaturen er ofte underudviklet, hvilket fører til, at maven ved fødslen er stor og rynket og minder om en sveske (heraf det engelske navn, der oversat betyder ’sveskemave’). De svage bugmuskler kan besværliggøre åndedrættet, og børnene kan have svært ved at hoste. En anden almindelig komplikation er forstoppelse.

Der kan være mange forskellige former for misdannelse af urinvejene, både urinrør, urinleder, blære og nyrer kan være berørte. Der kan være tale om forstørrelse eller også forsnævring af visse områder af urinvejene. I nogle tilfælde er der tilbageløb af urin fra blære til urinleder (vesikoureteral refluks). Disse forandringer kan føre til kronisk urinvejsinfektion og tab af nyrefunktion. Desuden kan der være forandringer af nyrerne i form af misdannelser, formindskning eller cyster.

Hos drenge med syndromet er testiklerne ikke steget ned i pungen ved fødslen. Mænd med denne tilstand kan ikke få børn. Prostatakirtlen kan også være underudviklet.

I omkring halvdelen af tilfældene ses også forandringer af skelettet, som fx klumpfod eller skæv ryg (skoliose).

Hos en større del (30%) er der forandringer af mave-tarmkanalen, hyppigst analatresi og bugvægsdefekter.

I visse tilfælde ses også forandringer af lungerne. Lungerne kan være underudviklede som følge af for lidt fostervæske under graviditeten.

Desuden fødes en lille del (10%) af børnene med hjertefejl, som fx Steno-Fallots tetralogi og mangelfuld lukning af skillevæggene mellem hjertekamrene. (atrieseptumdefekt eller ventrikelseptumdefekt).

Medfødt hørefejl kan også forekomme.

Piger udgør kun 3-4% af tilfældene med Prune Belly syndrom. De har ofte syndromet i en mildere form, men kan have forandringer af de ydre kønsorganer.

Årsag og arvelighed

Selv om der findes mange teorier herom, ved man endnu ikke med sikkerhed, hvad årsagen til Prune Belly syndrom er. Da man har set flere tilfælde blandt søskende, har man mistanke til, at der kunne være en genetisk sammenhæng.

Man har dog ikke kunnet påvise, at Prune Belly syndrom er arvelig.

Diagnosticering

Afhængig af hvor alvorlig symptomerne er kan syndromet i nogle tilfælde diagnosticeres ved en ultralydsscanning under graviditeten. For lidt fostervand, udvidede urinveje eller forstørrede nyrer kan være tegn på syndromet.

Efter fødslen kan man ved hjælp af ultralyd, MR- og CT-scanning konstatere eventuelle misdannelser i nyrer og urinveje. Kontrastrøntgenundersøgelser kan afsløre blokering af urinrøret eller tilbageløb af urin. Ved hjælp af urin- og blodprøver kan man teste nyrernes funktion og eftervise eventuel urinvejsinfektion.

Behandling

Prune Belly syndrom kan ikke helbredes. Behandlingen er meget individuel og går ud på at mildne symptomerne.

Behandling af urinvejene afhænger af, hvilke forandringer der findes. Tilbageløb af urin behandles med antibiotika. Kirurgiske indgreb kan være påkrævet.

En operation for at føre testiklerne ned i pungen foretages ofte i det første leveår, for at skabe de bedste forudsætninger for sæddannelse og mindske risikoen for kræft. Mænd der har fået denne operation kan i visse tilfælde få børn, om end de ofte får brug for fertilitetshjælp.

Der er uenighed omkring hvorvidt og hvordan en kirurgisk rekonstruktion af bugvæggen skal foretages. En rekonstruktion kan i visse tilfælde forbedre åndedrættet.

Prognose

Prognosen afhænger af hvor omfattende og alvorlige symptomerne er. I nogle tilfælde er misdannelserne så alvorlige, at barnet ikke er levedygtigt, mens der i andre tilfælde kun er tale om lettere symptomer, der kun kræver minimal behandling.

En del personer med syndromet, som har fået ret behandling, er fysisk, psykosocialt og seksuelt velfungerende. Nogle kan dog, pga. nedsat lungefunktion, have svært ved at klare et fysisk krævende arbejde. Der er en desuden tendens til, at de personer der har alvorlig nyresygdom, og derfor har fået en nyretransplantation, klarer sig betydeligt dårligere, fysisk, mentalt og socialt, end dem der ikke behøver en nyretransplantation.

Nye tilfælde: Internationale kilder anslår, at der fødes et barn med Prune Belly syndrom for hver 30-40.000 fødsler. I Danmark ville dette svare til, at der fødes 1-2 børn med syndromet om året.
Kilde: 

eMedicine
Medline Plus
Den svenske socialstyrelses vidensdatabase om sjældne diagnoser

Forfatter Teksten er udarbejdet af medarbejdere på CSH på grundlag af de angivne kilder og er herefter lægefagligt kvalitetssikret af Niels Michelsen, professor, PhD, speciallæge i pædiatri og samfundsmedicin/klinisk socialmedicin.
Udarbejdet: November 2010
Andre med samme diagnose? 

Sjældne-netværket er et tilbud til mennesker med sjældne sygdomme og handicap samt til deres pårørende, der ikke har en forening i Danmark at henvende sig til og måske melde sig ind i. Sjældne-netværket administreres af Sjældne Diagnoser, der er paraplyorganisation for hovedparten af foreningerne på sjældneområdet. Sjældne-netværkets formål er at skabe kontakt mellem personer og familier, der lever med den samme sjældne sygdom

Der findes ingen netværksmedlemmer (kontaktpersoner) med denne diagnose. Hvis du ønsker at komme med i netværket eller høre nærmere om det, kan du via dette link henvende dig til Sjældne-netværket eller ringe til dem på tlf. 3314 0010

Betydningen af en god udredning 

Det er meget vigtigt, at der foretages en grundig udredning, som tydeliggør de forskellige symptomer, den sjældne diagnose indebærer for den enkelte. Der kan være tale om såvel lægefaglige, motoriske som psykosociale udredninger.

Syndromer kan ofte have sammensatte symptombilleder, der nødvendiggør en udredning af flere problemstillinger så forskelligartede som indlæringsvanskeligheder, smerter og organfejl. Det kan være naturligt at fokusere på det mest udtalte symptom, men manglende opmærksomhed på andre symptomer skaber risiko for fejludvikling. En række sjældne diagnoser kompliceres yderligere af, at handicappet er usynligt. Fx træthed, dårligt immunforsvar og kognitive problemer.

For at kunne yde mennesker med en sjælden diagnose den nødvendige medicinske behandling og sociale støtte er det derfor vigtigt at være opmærksom på både de enkelte symptomer og det samlede billede for den enkelte.

Støttemuligheder 

Betingelser for offentlig støtte

Handicap og kroniske tilstande kan komme til udtryk på meget forskellige måder. Deraf følger, at der vil være meget forskelligartede behov for offentlig støtte.

Offentlig støtte afgøres ud fra graden af funktionsnedsættelse (en fysisk eller psykisk begrænsning). Det er derfor vigtigt, at funktionsevnen vurderes og følges nøje, så der kan sætte ind med den nødvendige støtte, afhængigt af, hvordan syndromet kommer til udtryk. Nedenfor nævnes et eller flere eksempler på støttemuligheder. Der er her kun tale om generelle eksempler, som ikke nødvendigvis har relevans i alle tilfælde. Ønsker du individuel rådgivning, kan du henvende dig til din kommune eller Team Sjældne Handicaps Rådgivningsfunktion, hvor du kan komme til at tale med en socialrådgiver.

Merudgifter

Tabt arbejdsfortjeneste

Hjælpemidler

Støtte i daginstitutionen og folkeskolen

Mere faglig viden: 

ÅUH, Skejby (Nefro-urologisk Team på børneafdeling A)
Børneafdeling A
Nefro-urologisk Team
Afsnit A8
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N
Tlf.: 89496801

Danske og nordiske links: 

rarelink.dk
Nordisk linksamling. Information om sjældne handicap og kontaktmuligheder. Informationen er produceret af offentlige videnshavere på sjældne-handicap-området i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Internationale links: 

Family Village
Amerikansk netsted for handicappede børn og voksne, deres familier, venner og hjælpere. Her er links til information om diagnoser, foreninger og diskussionsfora. Informationen er på engelsk.

Orphanet
En database med information om sjældne sygdomme. Databasen indeholder en encyklopædi med beskrivelser, hvorfra der linkes videre til forskellige services, blandt andet foreninger og netværk. Artiklerne kan læses på både engelsk og fransk.

OMIM
Online Mendelian Inheritance in Man Database med information om menneskelige gener og genetiske sygdomme og afvigelser. Informationen er på engelsk og målrettet læger og andre med medicinsk indsigt.

PubMed
En service fra U.S. National Library of Medicine som giver adgang til den bibliografiske database Medline samt anden biomedicinsk information. Informationen er på engelsk og målrettet læger og andre med medicinsk indsigt.

National Institutes of Health (NIH) – Office of rare diseases (ORD)
ORD er den amerikanske sundhedsstyrelses (NIH) afdeling for sjældne diagnoser. Deres hjemmeside er en portal til information og research om sjældne diagnoser. Informationen er på engelsk og målrettet både fagpersoner og private.

eMedicine
En database med kvalitetssikret information om en bred vifte af sygdomme og syndromer, almindelige og sjældne, genetiske og ikke-genetiske. Informationen er på engelsk og primært målrettet læger.

MedlinePlus
MedlinePlus Medical Encyclopedia samler information fra det amerikansk National Library of Medicine, The National Institutes of Health (NIH), og andre statslige og sundhedsrelaterede organisationer. Informationen er på engelsk og målrettet både fagpersoner og private.

eMedicine
En database med kvalitetssikret information om en bred vifte af sygdomme og syndromer, almindelige og sjældne, genetiske og ikke-genetiske. Informationen er på engelsk og primært målrettet læger.

Madisons Foundation
Madisons Foundations hjemmeside giver informationer til forældre om sjældne og alvorlige sygdomme hos børn. Informationen er på engelsk. Deres beskrivelser er skrevet af læger fra University of California in Los Angeles (UCLA).

Contact a Family
Britisk netsted for familier med handicappede børn, og for professionelle, der arbejder med handicappede eller er interesserede i at kende mere til deres behov. Informationen er på engelsk

NORD
The National Organisation for Rare Disorders. Database med beskrivelser af sjældne sygdomme. NORD er et non-profit, frivillig sundhedsorganisation. Informationen er på engelsk.

Health on the Net foundation
Health on the Net (eller HON) er en non-profit, ikke-statslige organisation, som arbejder for at fremme, og vejledende om, pålidelige online medicinske og sundhedsmæssige oplysninger. Informationen er på engelsk og målrettet både fagpersoner og ikke fagpersoner.

Erfaringer fra andre med samme diagnose: 

Der findes en omfattende hjemmeside Prune Belly Syndrome Network, der har til formål at hjælpe personer, der er berørt af syndromet. På denne hjemmeside er der bl.a. et diskussionsforum, et chat room samt billeder og mange links.