Socialstyrelsen
Sjældne Handicap

- find mere viden om sjældne handicap på socialstyrelsen.dk/handicap/sjaeldnehandicap

PDF-udskrift

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ø 0-9

Metachondromatose
Beskrivelse 

Metachondromatose er en sjælden sygdom, hvor man både har udvækster på knoglerne (exostoser) og bruskknuder i knoglerne (enchondromer).

Udvæksterne sidder hyppigst i hændernes og føddernes rørknogler, og bruskknuderne hyppigst i de lange rørknogler i arme og ben og i hoftekammen.

Metachondromatose viser sig i barnealderen, og udvæksterne svinder ofte spontant med alderen.

Diagnosen stilles ved, at man kan føle de faste, ikke ømme knogleudvækster tæt på hændernes og føddernes led samt ved røntgenundersøgelse.

Metachondromatose giver sjældent alvorlige symptomer, hvorfor kirurgisk behandling oftest ikke er nødvendig.

Metachondromatose er dominant arvelig. Det betyder, at en person med sygdommen – moderen såvel som faderen - ved hver graviditet, har 50 % risiko for at give sygdommen videre til sit barn.

Der kan være betydelig forskel i sværhedsgraden af metachondromatose – selv indenfor samme familie. Man kender endnu ikke årsagen til sygdommen.

Anslået antal i Danmark: Hyppighed: Yderst sjælden. Der findes ingen pålidelige tal.
Kilde: 

OMIM, EMERY AND RIMOIN'S PRINCIPLES AND PRACTICE OF MEDICAL GENETICS, fourth edition, Elsevier

Forfatter Speciallæge i klinisk genetik, dr.med. Susanne Kjærgaard
Udarbejdet: Februar 2007
Andre med samme diagnose? 

Sjældne-netværket er et tilbud til mennesker med sjældne sygdomme og handicap samt til deres pårørende, der ikke har en forening i Danmark at henvende sig til og måske melde sig ind i. Sjældne-netværket administreres af Sjældne Diagnoser, der er paraplyorganisation for hovedparten af foreningerne på sjældneområdet. Sjældne-netværkets formål er at skabe kontakt mellem personer og familier, der lever med den samme sjældne sygdom

Der findes ingen netværksmedlemmer (kontaktpersoner) med denne diagnose. Hvis du ønsker at komme med i netværket eller høre nærmere om det, kan du via dette link henvende dig til Sjældne-netværket eller ringe til dem på tlf. 3314 0010

Betydningen af en god udredning 

Det er meget vigtigt, at der foretages en grundig udredning, som tydeliggør de forskellige symptomer, den sjældne diagnose indebærer for den enkelte. Der kan være tale om såvel lægefaglige, motoriske som psykosociale udredninger.

Syndromer kan ofte have sammensatte symptombilleder, der nødvendiggør en udredning af flere problemstillinger så forskelligartede som indlæringsvanskeligheder, smerter og organfejl. Det kan være naturligt at fokusere på det mest udtalte symptom, men manglende opmærksomhed på andre symptomer skaber risiko for fejludvikling. En række sjældne diagnoser kompliceres yderligere af, at handicappet er usynligt. Fx træthed, dårligt immunforsvar og kognitive problemer.

For at kunne yde mennesker med en sjælden diagnose den nødvendige medicinske behandling og sociale støtte er det derfor vigtigt at være opmærksom på både de enkelte symptomer og det samlede billede for den enkelte.

Mere faglig viden: 

Ortopædkirurgiske afdelinger
Søg efter nærmeste sygehus via ovenstående link

Danske og nordiske links: 

rarelink.dk
Nordisk linksamling. Information om sjældne handicap og kontaktmuligheder. Informationen er produceret af offentlige videnshavere på sjældne-handicap-området i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Internationale links: 

OMIM
Online Mendelian Inheritance in Man Database med information om menneskelige gener og genetiske sygdomme og afvigelser. Informationen er på engelsk og målrettet læger og andre med medicinsk indsigt.

PubMed
En service fra U.S. National Library of Medicine som giver adgang til den bibliografiske database Medline samt anden biomedicinsk information. Informationen er på engelsk og målrettet læger og andre med medicinsk indsigt.

Orphanet
En database med information om sjældne sygdomme. Databasen indeholder en encyklopædi med beskrivelser, hvorfra der linkes videre til forskellige services, blandt andet foreninger og netværk. Artiklerne kan læses på både engelsk og fransk.

eMedicine
En database med kvalitetssikret information om en bred vifte af sygdomme og syndromer, almindelige og sjældne, genetiske og ikke-genetiske. Informationen er på engelsk og primært målrettet læger.

National Institutes of Health (NIH) – Office of rare diseases (ORD)
ORD er den amerikanske sundhedsstyrelses (NIH) afdeling for sjældne diagnoser. Deres hjemmeside er en portal til information og research om sjældne diagnoser. Informationen er på engelsk og målrettet både fagpersoner og private.

Journal of Pathology (2006) 209(3):411-419 "EXT-related pathways are not involved in pathogenesis of Dysplasia Epiphysealis Hemimelica and Metachondromatosis"

GE Healthcare’s (kommerciel) hjemmeside Medcyclopaedia giver en kort beskrivelse af syndromet.