Socialstyrelsen
Sjældne Handicap

- find mere viden om sjældne handicap på socialstyrelsen.dk/handicap/sjaeldnehandicap

PDF-udskrift

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ø 0-9

Hirschsprungs sygdom
Andre betegnelser: Megacolon congenitum, Morbus Hirschsprung
Beskrivelse 
Introduktion

Morbus Hirschsprung er en medfødt sygdom, som opstår når nervecellerne (ganglieceller), der normalt er til stede i tarmvæggen, ikke udvikles i fosterstadiet. På grund af manglende ganglieceller hos børn med Hirschsprung er der ikke normal fremadrettet bevægelse i tarmen.

Dette medfører udtalt forstoppelse.

Symptomer

Symptomerne er manglende afgang af afføring og luft indenfor de første 24 timer efter barnets fødsel, eller senere udtalt forstoppelse evt. kombineret med svær infektion i tarmvæggen, som kan skabe alvorlige problemer for barnet. Den udtalte forstoppelse kan medføre, at der går hul på tarmen.

Årsag

Under fordøjelsen skubber tarmmuskulaturen føden fremad. For at dette kan foregå er det nødvendigt at tarmvæggen indeholder nerveceller, kaldet ganglieceller. På grund af manglende ganglieceller hos børn med Hirschsprung er der ikke normal fremadrettet bevægelse i tarmen.

Arvelighed

Nogle tilfælde af Morbus Hirschsprung har en genetisk årsag, dvs. er arvelig. Hvis der er et barn i familien der har Hirschsprung er der 3-12 % risiko for at få yderligere et barn med Morbus Hirschsprung.

Diagnosticering

Diagnosen stilles ved en fysisk undersøgelse af barnet og fundene afhænger af barnets alder på undersøgelsestidspunktet. Ved det nyfødte barn tages et røntgenbillede af maven, som vil vise udspilede tarme med store mængder luft, men ingen luft i den nederste del af endetarmen. Ved efterfølgende undersøgelse af endetarmsåbningen vil der udskilles luft og afføring og når tarmen er tømt tages en vævsprøve fra tarmvæggen (rectumbiopsi). Vævsprøven vil blive undersøgt i mikroskop og ved manglende forekomst af ganglieceller bekræftes diagnosen. Biopsien tages på sengeafdelingen og kræver ikke bedøvelse (anæstesi).

Ved større børn over et halvt år vil man starte med kontrastundersøgelse af tyktarmen. Undersøgelsen vil vise en snæver tyktarm nedadtil og en udspilet tyktarm ovenfor det snævre parti. Her vil man ligeledes tage biopsier af tarmvæggen, evt. under anæstesi, for at vise manglende ganglieceller i tarmvæggen.

Behandling

Altid kirurgisk. Det segment af tarmen, som ikke indeholder nerveceller, fjernes og resttarm trækkes ned til anus. I nogle tilfælde er barnets tilstand så dårlig ved undersøgelsen at en midlertidig colostomi (en åbning af tyktarmen, der er ført ud på maven) er nødvendig indtil barnet kan færdigopereres.

I tiden mellem biopsien og endelig operation, skylles tarmen ren for afføring to gange om dagen.

Prognose

Tendens til betændelse i tarmvæggen (enterocolitis) opstår både før og efter operationen, men forsvinder i løbet af de første 5 leveår således at 95% herefter ikke oplever komplikationer. 5% vil dog have problemer med tendens til enten forstoppelse eller inkontinens, samt mave/tarm infektioner. Personer som også har neurologiske sygdomme eller med Down syndrom kan have øget hyppighed af inkontinens og forstoppelse.

 
Nye tilfælde: Sygdommen opstår hos ét barn for hver 5000 levende fødte børn. Drenge rammes fire gange så hyppigt som piger. Børn med Down syndrom har en forøget risiko for at have Morbus Hirschsprung.
Forfatter Overlæge Nina Kvist, Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet
Udarbejdet: April 2011
Andre med samme diagnose? Der findes en forening for denne diagnose: Stomiforeningen, Forældregruppen
Betydningen af en god udredning 

Det er meget vigtigt, at der foretages en grundig udredning, som tydeliggør de forskellige symptomer, den sjældne diagnose indebærer for den enkelte. Der kan være tale om såvel lægefaglige, motoriske som psykosociale udredninger.

Syndromer kan ofte have sammensatte symptombilleder, der nødvendiggør en udredning af flere problemstillinger så forskelligartede som indlæringsvanskeligheder, smerter og organfejl. Det kan være naturligt at fokusere på det mest udtalte symptom, men manglende opmærksomhed på andre symptomer skaber risiko for fejludvikling. En række sjældne diagnoser kompliceres yderligere af, at handicappet er usynligt. Fx træthed, dårligt immunforsvar og kognitive problemer.

For at kunne yde mennesker med en sjælden diagnose den nødvendige medicinske behandling og sociale støtte er det derfor vigtigt at være opmærksom på både de enkelte symptomer og det samlede billede for den enkelte.

Støttemuligheder 

Betingelser for offentlig støtte

Handicap og kroniske tilstande kan komme til udtryk på meget forskellige måder. Deraf følger, at der vil være meget forskelligartede behov for offentlig støtte.

Offentlig støtte afgøres ud fra graden af funktionsnedsættelse (en fysisk eller psykisk begrænsning). Det er derfor vigtigt, at funktionsevnen vurderes og følges nøje, så der kan sætte ind med den nødvendige støtte, afhængigt af, hvordan syndromet kommer til udtryk. Nedenfor nævnes et eller flere eksempler på støttemuligheder. Der er her kun tale om generelle eksempler, som ikke nødvendigvis har relevans i alle tilfælde. Ønsker du individuel rådgivning, kan du henvende dig til din kommune eller Team Sjældne Handicaps Rådgivningsfunktion, hvor du kan komme til at tale med en socialrådgiver.

Merudgifter

Tabt arbejdsfortjeneste

Hjælpemidler

Medicintilskud

Mere faglig viden: 

Odense Universitetshospital (Teddy - Center for børn med svære afføringsproblemer)
H - Børneafdelingen
Teddy - Center for børn med svære afføringsproblemer
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
Tlf.: 65 41 20 80
Mail: ouh.afdelingh@ouh.fyns-amt.dk

Socialstyrelsen
Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri
Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
Tlf.: 72 42 41 00
Mail: vihs@socialstyrelsen.dk

Rigshospitalet (Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik)
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik
Afsnit 2122
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf.: 3545 2122
Mail: kir-gastro@rh.dk

Danske og nordiske links: 

rarelink.dk
Nordisk linksamling. Information om sjældne handicap og kontaktmuligheder. Informationen er produceret af offentlige videnshavere på sjældne-handicap-området i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Internationale links: 

GeneReviews
Beskrivelser af sygdomme, hvor gen-tests anvendes i diagnostisering og genetisk rådgivning af patienter og familier med specifikke nedarvede tilstande. Informationen er på engelsk og primært målrettet læger.

Family Village
Amerikansk netsted for handicappede børn og voksne, deres familier, venner og hjælpere. Her er links til information om diagnoser, foreninger og diskussionsfora. Informationen er på engelsk.

NORD
The National Organisation for Rare Disorders. Database med beskrivelser af sjældne sygdomme. NORD er et non-profit, frivillig sundhedsorganisation. Informationen er på engelsk.

Orphanet
En database med information om sjældne sygdomme. Databasen indeholder en encyklopædi med beskrivelser, hvorfra der linkes videre til forskellige services, blandt andet foreninger og netværk. Artiklerne kan læses på både engelsk og fransk.

eMedicine
En database med kvalitetssikret information om en bred vifte af sygdomme og syndromer, almindelige og sjældne, genetiske og ikke-genetiske. Informationen er på engelsk og primært målrettet læger.

Health on the Net foundation
Health on the Net (eller HON) er en non-profit, ikke-statslige organisation, som arbejder for at fremme, og vejledende om, pålidelige online medicinske og sundhedsmæssige oplysninger. Informationen er på engelsk og målrettet både fagpersoner og ikke fagpersoner.

Contact a Family
Britisk netsted for familier med handicappede børn, og for professionelle, der arbejder med handicappede eller er interesserede i at kende mere til deres behov. Informationen er på engelsk

Mayo Clinic
Mayo Clinic består af en gruppe non-profit hospitaler i USA. Informationen er på engelsk og målrettet til alle.

MedlinePlus
MedlinePlus Medical Encyclopedia samler information fra det amerikansk National Library of Medicine, The National Institutes of Health (NIH), og andre statslige og sundhedsrelaterede organisationer. Informationen er på engelsk og målrettet både fagpersoner og private.

OMIM
Online Mendelian Inheritance in Man Database med information om menneskelige gener og genetiske sygdomme og afvigelser. Informationen er på engelsk og målrettet læger og andre med medicinsk indsigt.

Children's Hospital Boston
Et af USAs største børnehospitaler beliggende i Boston. De har en række beskrivelser på engelsk af sjældne diagnoser. Informationen er på engelsk og målrettet både fagpersoner og private.

PubMed
En service fra U.S. National Library of Medicine som giver adgang til den bibliografiske database Medline samt anden biomedicinsk information. Informationen er på engelsk og målrettet læger og andre med medicinsk indsigt.

National Institutes of Health (NIH) – Office of rare diseases (ORD)
ORD er den amerikanske sundhedsstyrelses (NIH) afdeling for sjældne diagnoser. Deres hjemmeside er en portal til information og research om sjældne diagnoser. Informationen er på engelsk og målrettet både fagpersoner og private.

Erfaringer fra andre med samme diagnose: 

Morbus Hirschsprung har et forum på Stomiforeningens webside COPA

Stomiforeningen har en artikel om 'Børn og stomi'

Der findes også en privat webside om Hirschsprungs sygdom